28 Nisan 2014 Pazartesi

DİLENCİ İTHALATI (ENSARLIK SORUNSALI)


Mecidiyeköy'ün kaldırımlarına hafta sonu ve resmi tatiller dışında hergün 2 milyon ayak basar işine okuluna gidenler hergün buradan geçerler ruhsuz ve insanlarının işine giderken aktarma yaptığı bir semttir Mecidiyeköy... Son bir yıldır kınalı ve kınasız çıplak çocuk ayakları değmeye başladı bu ruhsuz semtin sokaklarına.... Suriyeli çocuklar Suriyeli anne ve babalar artık dilencilerimizi bile ithal etmeye başladık.

Onlardan önce yurda konmuş ve imana sarılmış olanlar, kendilerine hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden ötürü göğüslerinde bir ihtiyaç duymazlar. Kendilerinin ihtiyaçları olsa bile, ötekileri kendi nefslerine tercih ederler. Nefsinin cimriliğinden/doymazlığından korunanlar, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.(59-9. Ayet)

Kur'an biz insanlığa bunu der. Biz her ayette olduğu gibi yine kulaklarımıza ağırlık kalplerimize kabuklar bağlarız Allahın ayetlerine. Hocaefendiler,Şeyhefendiler,Hacı lakaplı ekâbirlerin en büyük temennisidir Eshab-ı kiram olabilmek. Keşke o nesilden olabilsek diye timsahvari akıtırlar gözyaşlarını... Rüyalarına Resullullahın geldiğini söyleyerek Sahabelik'lerini ilan ederler. Herkese Ensarın muhteşem konukseverliği ile ilgili hikaye ve rivayetleri anlatırlar. Keşke bizde yapabilsek derler. Neden 21. yüzyılın ilk çeyreğinin Ensar'ı olma fırsatı ayağımıza gelmişken bunu geri teperiz. Neden Mülk Allahındır yazan apartmanlarımızın bir dairesini Suriyelilere açmayız? Neden Ticarethanelerimizde bir tezgahı suriyelilere vermeyiz? Neden ihtiyacımızdan fazlasını Suriyelilere infak etmeyiz?

Allah bizleri affetsin Ensarlık fırsatını teptiğimiz için,Allah razı olsun poğaça parası üstü bozuklarını infak edenlerden...

Allah nasip etsin bizlere o kınalı ayakları ruhsuz ve soğuk mecidiyeköy kaldırımlarından çekmeyi,Allah lanetlesin ikinci,üçüncü eş olarak Suriyeli genç kızları satın alanları...

Selam

24 Temmuz 2013 Çarşamba

İŞTE PEYGAMBERİMİZİN SÜNNETLERİ ...1- Yalnız Allah'tan yardım isteyip sadece O'ndan medet ummak... (Fatiha, 5-6)
2- Allah'a verdiği sözü bozmamak, insanları sadece vahye yönlendirmek... (Bakara, 27)
3- Hakkı batıl ile karıştırmamak, sabır ve namaz ile Allah'tan yardım istemek ve başkalarına iyiliği emrederken kendini unutmamak... (Bakara, 42-46)
4- Allah'ın ayetlerini değiştirmemek, gizlememek ve başka tarafa çekmemek... (Bakara, 59, 159)
5- Allah'ın ayetlerine iman edip sabırla ibadetleri sürdürmek... (Al-i İmran ,17-20)
6- Kur'an'ı dirilere okumak... (Yasin, 69-70)
7- Adaleti Allah için ayakta tutmak ve hiç kimsenin hatırına adaletten sapmamak... (Nisa, 135)
8- Tağutlar ile savaşma asla taviz vermemek ve davasında sebat etmek... (Nisa, 75-76, Bakara 256)
9- Allah'ın çizdiği sınırları korumak ve muhafaza etmek... (Nisa, 13, Tevbe, 112)
10- Kafirlere Kur'an ile cevap vermek... (Furkan, 52)
11- Müşrikler için af dilememek, cenazelerine katılmamak... (Tevbe, 113-114)
BU MADDELERİ YÜZLERCE ÇOĞALTABİLİRİZ, ASIL MESAJ ŞU: SÜNNET KUR'AN'I YAŞAMAK VE YAŞATMAKTIR, BUNU KAVRAYAMAYANLAR MASALLARI VE UYDURMA RİVAYETLERİ DİN ZANNEDER...!!!

23 Haziran 2013 Pazar

KURAN KISSALARINDA MİSTİK İSTEKLERE KARŞI PEYGAMBERLERİN CEVAPLARI
NUH A.S:

26 "Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Korkunç bir gününün azabına uğramanızdan korkuyorum." demişti de,

27 Toplumunun küfre sapanlarından bir grup kodaman şöyle konuşmuştu: "Bize göre sen, bizim gibi bir insandan başkası değilsin. Bakıyoruz sana, ayak takımımızın basit görüşlü insanlarından başkası ardına düşmüyor. Sizin bize hiçbir üstünlüğünüzün olduğuna inanmıyoruz. Aksine, sizi yalancılar sayıyoruz."

28 Nûh dedi ki: "Ey toplumum! Bir düşünün! Ya ben Rabbimden gelen bir beyyine üzerindeysem; katından bana bir rahmet vermiş de o rahmet sizin gözlerinizden saklanmışsa! Siz ona tiksintiyle bakarken, biz sizi ona zorla mı ulaştıracağız?"

29 "Hem ben sizden buna karşı bir mal da istemiyorum. Benim ücretim Allah'tandır. Ama ben iman edenleri paylayıp kovamam. Çünkü onlar Rablerine varacaklar. Ama sizin cehalete batmış bir toplum olduğunuzu görüyorum."

30 "Ey toplumum! Eğer ben onları paylayıp kovarsam, Allah'a karşı bana kim yardım edebilir? Hâlâ düşünmüyor musunuz?"

31 "Ben size demiyorum ki, Allah'ın hazineleri benim yanımdadır. Ben gaybı bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Ama gözlerinizin horlayarak baktığı kişiler için, 'Allah bunlara hiçbir hayır vermeyecek' diyemem. Onların benliklerinde neyin saklı olduğunu Allah daha iyi bilir. Başka türlü davranırsam kesinlikle zalimlerden olurum."

32 Dediler ki: "Ey Nûh! Sen bizimle uğraştın, bizimle mücadelede çok da ileri gittin. Eğer doğru sözlülerden isen bizi tehdit ettiğin şeyi ortaya getir."

33 Nûh dedi: "Onu size, dilediği takdirde ancak Allah getirir, siz de hiçbir engel çıkaramazsınız."

34 "Eğer Allah sizi azdırmak istiyorsa, ben size öğüt vermeyi gaye edinsem de öğüdüm size hiçbir yarar sağlamaz. O'dur sizin Rabbiniz ve O'na döndürüleceksiniz."İBRAHİM AS.

3 Kıyamet gününde ne hısımlarınızın ne de çocuklarınızın size hiçbir yararı olmaz. O, sizi birbirinizden ayıracaktır. Allah, işleyip ürettiklerinizi açık açık görmektedir.

4 İbrahim'le, beraberinde olanlarda sizin için çok güzel bir örnek vardır. Hani, onlar toplumlarına şöyle demişlerdi: "Biz sizden de Allah dışındaki kulluk ettiklerinizden de uzağız. Sizi tanımıyoruz. Sizinle bizim aramızda, siz Allah'a, yalnız Allah'a inanıncaya kadar, sürekli düşmanlık ve nefret olacaktır." Ancak İbrahim babasına şöyle demişti: "Senin için hep af dileyeceğim ama Allah'tan sana gelecek şeyi geri çevirme gücüm yoktur. Ey Rabbimiz! Yalnız sana güveniyoruz, yalnız sana yöneliyoruz! Dönüş yalnız sanadır!"

5 "Ey Rabbimiz! Bizi, küfre sapanlar için bir fitne/imtihan aracı yapma! Bağışla bizi ey Rabbimiz! Sen, yalnız sen sonsuz kudretin, sonsuz hikmetin sahibisin."

6 Yemin olsun, onlarda sizin için, Allah'ı ve âhiret gününü arzu edenlere çok güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse şunu bilsin ki, Allah, sınırsız zengindir; tüm övgülerin sahibidir.

MUSA AS.

60 Bir zamanlar Mûsa, toplumu için su istemişti de biz, "Değneğinle şu taşa vur!" demiştik. Taştan hemen oniki göze fışkırmıştı. Her bölük insan kendilerine özgü su kaynağını bilmişti. "Allah'ın rızkından yiyin, için; yeryüzünde bozgunculuk yaparak şuna buna saldırmayın." demiştik.

61 Siz şöyle demiştiniz: "Ey Mûsa, biz bir tek yemeğe asla dayanamayız; bizim için Rabbine dua et de bize yerin bitirdiklerinden, baklasından, acurundan, sarmısağından, mercimeğinden, soğanından çıkarıversin." Mûsa şöyle demişti: "Siz daha aşağı bir nimete daha üstün bir nimeti mi değişmek istiyorsunuz? İnin bir kasabaya; istediğiniz sizin olacaktır." Ve üzerlerine zillet, eziklik ve yoksulluk damgası vuruldu, Allah'tan bir gazaba çarpıldılar. Bu böyle oldu, çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkâr ediyor ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. İsyan ettikleri için böyle oldu. Sınır tanımıyor, azgınlık yapıyorlardı.

İSA AS.

49 Onu Beniisrail'e şöyle konuşan bir resul yapacak: "Şu bir gerçek ki, ben size Rabbinizden bir mucize getirdim: Ben, çamurdan, kuş görünümünde bir şey yapar, ona üflerim de Allah'ın izniyle kuş oluverir. Ben, körü ve abraşı iyileştirir, ölüleri Allah'ın izniyle diriltirim. Evlerinizde yemekte ve biriktirmekte olduklarınızı size haber veririm. Eğer inananlarsanız, bunda sizin için tam bir mucize vardır."

110 Hani, Allah şöyle demişti: "Ey Meryem'in oğlu İsa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Seni Ruhulkudüs'le desteklemiştim, beşikte iken ve erginlik çağında insanlarla konuşuyordun. Sana Kitap'ı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş görünümünde bir şey yaratıyor, içine üflüyordun da o benim iznimle kuş oluyordu. Doğuştan körü, abraşı benim iznimle iyileştiriyordun. Benim iznimle ölüleri çıkarıyordun. İsrailoğullarını senden uzak tutmuştum. Hani, sen onlara açık-seçik ayetleri getirdiğinde, küfre sapanları şöyle deyivermişti: "Açık bir büyüden başka bir şey değil bu."
MUHAMMED A.S

81 Ve de ki: "Hak geldi bâtıl yıkılıp gitti. Bâtıl, yok olmaya zaten mahkûmdu."

82 Biz Kur'an'dan, inananlar için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Ama bu, zalimlerin yıkımını artırmaktan başka katkı sağlamıyor.

83 İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da hemen ümitsiz oluverir.

84 De ki: "Herkes, kendi varlık yapısına uygun iş görür. Yolca daha doğru gidenin kim olduğunu Rabbiniz daha iyi bilir."

85 Ve sana ruhtan sorarlar. De ki: "Ruh, Rabbimin emrindendir. Ve size, ilimden sadece az bir şey verilmiştir."

86 Yemin olsun, biz dilesek sana vahyetmiş olduğumuzu tamamen gideriveririz, sonra onu elde etmek için bizim katımızda kendine bir vekil de bulamazsın.

87 Ancak, Rabbinden bir rahmet müstesna. Kuşkusuz, O'nun sana lütfu pek büyüktür.

88 De ki: "Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler şu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere bir araya toplansalar, birbirlerine de destek olsalar, onun bir benzerini yine de ortaya getiremezler."

89 Yemin olsun, biz bu Kur'an'da, insanlar için her benzetmeden nice örnekler sıraladık. Ama insanların çoğu inkâr ve nankörlükten başka bir şeyde diretmediler.

90 Dediler ki: "Bizim için yerden bir pınar fışkırtmadığın sürece sana asla inanmayacağız!"

91 "Yahut senin, hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı. Onların aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın."

92 "Yahut iddia ettiğin gibi göğü, parçalar halinde üzerimize düşürmelisin, yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza dikmelisin."

93 "Yahut altından bir evin olmalı, yahut göğe yükselmelisin. Ancak senin göğe çıktığına, okuyacağımız bir kitabı bize indireceğin zamana kadar, asla inanmayız!" De ki: "Rabbimin şanı yücedir. Ben, insan bir resulden başka neyim ki?"

94 Kendilerine hak kılavuzcusu geldiğinde, insanların iman etmelerine, şöyle demelerinden başka bir şey engel olmadı: "Allah, bir insan mı resul gönderdi?"

95 De ki: "Eğer yeryüzünde doygunluğa ulaşmış melekler dolaşır olsaydı, elbette gökten onlara bir melek-resul gönderirdik."

96 De ki: "Benimle sizin aranızda tanık olarak Allah yeter. O, kullarından haberdardır, onları görmektedir."

97 Allah kime hidayet verirse doğru olan yolu bulan odur. Kimi de şaşırtırsa, böyleleri için O'nun dışında dostlar bulamazsın. Kıyamet günü böylelerini kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzleri üstüne sürerek haşrederiz. Varacakları yer cehennemdir ki, alevi dindikçe kızgın ateşini körükleyiveririz.

98 Cezaları işte budur. Çünkü ayetlerimizi inkâr ettiler ve şöyle dediler: "Biz, bir kemik yığını olduktan, un-ufak hale geldikten sonra mı, sahi bundan sonra mı, yeni bir yaratılışla diriltileceğiz?"

99 Görmediler mi ki, o, gökleri ve yeri yaratan Allah, kendilerinin benzerlerini yaratmaya da Kaadir'dir. Onlar için bir süre belirlemiştir, bunda kuşku yok. Ama zalimler, inkârdan başka bir şeyde direnmiyorlar.

100 De ki: "Eğer Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, o zaman da harcanır-biter korkusuyla cimri davranırdınız." İnsan çok cimridir.

10 Nisan 2013 Çarşamba

MEKTUBAT-I GEYLANİ

                   MEKTUBAT-I GEYLANİ KİTABININ ÖNSÖZÜNDE ŞAH-I NAKŞİBENDİN ONUN İÇİN ADLI DÖRTLÜĞÜ

HER İKİ ALEMİN SULTANI ŞAH ABDULKADİR
EVLADI-I ALEMİN HAKANI ŞAH ABDULKADİR
ARŞIN , KÜRSİNİN KALEMİN AYI HEM GÜNEŞİ
EN BÜYÜK NURDAN BİR KALP NURU ŞAH ABDÜLKADİR

45:3 - Şüphesiz göklerde ve yerde müminler için birçok âyetler vardır.

NAKŞİBENDİ EFENDİ ;EEEEHHHHHH BU AYETİ BİLMİYORSAN YADA UMURSAMIYORSAN DİN GÜNÜNÜ YAŞAMADAN HER İKİ ALEME SULTAN OLUR ADEME İMPARATOR OLUR UTANMADAN EVRENE HEM KUASAR HEM SEBEP OLUR EEE BİRDE ALLAH DE BELKİ İSAYA RAKİP OLUR...

30 Mart 2013 Cumartesi

İÇTİHAD (FİKİR) EMEKÇİLERİ: KİMİZ?

İÇTİHAD (FİKİR) EMEKÇİLERİ: KİMİZ?:             Velimiz dostumuz olduğuna inandığımız birisi bizi evine davet ettiğinde , misafir olacağımız dostun evine cümle (giriş) ka...

İÇTİHAD (FİKİR) EMEKÇİLERİ: KABİLE (ULUS )İLE SERVETİN GÜCÜNE İMAN EDENLER VE ...

İÇTİHAD (FİKİR) EMEKÇİLERİ: KABİLE (ULUS )İLE SERVETİN GÜCÜNE İMAN EDENLER VE ...: Bir ellerinde kabilenin kuvveti, diğer ellerinde mal ve servetin gücü vardı… izzeti,şerefi, ve şöhreti bunların üzerinde devşiriyolrlar; z...

20 Mart 2013 Çarşamba

İSLAMIN PAVLUSLARI 2 - AHMET MAHMUT ÜNLÜ

         
     
       SELAM

        BÜTÜN PEYGAMBERLER VE KURANIN VEHYEDİLDİĞİ ALLAH RESULU MUHAMMED A.S ESİR ALINDI , HAPSEDİLDİ , HİÇBİRZAMAN AĞIZLARINDAN ÇIKMAYAN SÖZLER ONLARIN AĞZINDAN UYDURULDU VE BUNLAR HİÇBİR TARİH KİTABINDA YAZMIYOR. ÇÜNKÜ BU OLAYLAR GÜNÜMÜZDE GERÇEKLEŞMEKTE  İZLİYECEKMİYİZ BU DURUMU ? BU ADAM VE EFENDİSİNİN BİLGİ KÜTÜPHANELERİNE BU İFTİRALARI BIRAKMASINA FIRSATMI VERECEĞİZ ? SİZİ UYDURDUKLARI ZİKİR AFYONLARI İLE UYUTMASINA CENNET EMLAKÇILIĞI YAPMASINA GÖZMÜ YUMUCAKSINIZ ? AHMET MAHMUT ÜNLÜ ADEMİN YARATILIŞINA MÜDAHALE ETTİ NUH A.S IN GEMİSİNİ YENİDEN İNŞAA ETTİ İBRAHİM A.S A LUT AS. 'IN İŞİNE KARIŞTI İSA MUSA A.S LARI  KİRLİ ZİHİN DÜNYASINA ORTAK ETTİ BU ADAMIN ASIRLAR SONRA KİTAPLARININ KAYNAK OLARAK KULLANILMASINI DÜŞÜNMEYE SİZLERİ 1 DK DAVET EDİYORUM. EĞER SUSARSAK OKUTURSAK ONUN KİTAPLARINI İZLETİRSEK ONUN VİDEOLARINI TORUNLARINIZIN ZİHİN DÜNYASINI HAYAL EDİN SİZE AŞAĞIDA KISA BİR VİDEO BIRAKICAM VE TEKRAR AHMET MAHMUT ÜNLÜ İLE İLGİLİ DÜŞÜNMEYE DAVET EDECEĞİM ALLAHA EMANET OLUN