2 Mart 2013 Cumartesi

ALİ ŞERİATİ SÖZLERİ-Ali Shariati LYRICS  • Ben herkesi rahatlatmak için gelmedim, ben rahatları rahatsız etmek için geldim.
  • Okuyun, diyor okuyun. Çünkü mürekkebin akmadığı yerde kan akıyor.
  • Bir inanç geometrik şekil kazandığında, kendisinin en iyi anlatımını ya da anlatım dilini bulmuş olur.Bir geometrik şekil içerisinde anlatılıp betimlenebilen her inanç, mantıklı ve doğru olduğunu kanıtlamış olur.Çünkü dünyadaki en kesin bilimsel kavramlar, matematiksel kavramlardır.Felsefi ya da dini inançlarımızı geometri ya da matematik diliyle anlatabilirsek,hem kendi inancımızı anlatmada en iyi dili bulmuş, hem de inancımızın akli, bilimsel ve mantıklı olduğuna ilişkin en iyi dayanağı elde etmiş oluruz.Tartışmayı, cedelleşmeyi, asılsız kanıtlar ileri sürmeyi, zihin yormayı, benzetmelere girişmeyi -ki bunlar kanıtlama ve mantık bakımından güçsüzlüğün dilidir- gerektiren felsefe ve dinlerin tersine bunların yerine bu düşünsel, felsefi ya da dini, hatta edebi ve sanatsal öğreti için anlatım dili olarak matematikten yararlanılabilirse, o zaman bir öğreti hem anlatım bakımından başarılı, hem mantıksal kanıtlama ve mantıklı olma açısından başarılı olacaktır.Böylelikle o öğreti, bilimsel temellerinin bulunduğunu gösterir.Ayrıca; Bir öğretinin anlatıldığı geometrik şekil, kendisinin doğal bir şekil olup olmadığını, normal ya da anormal bir şey olduğunu, uyumlu ve sağlıklı ya da birbirine girmiş uyumsuz bir yapıda olduğunu gösterir. Bir öğretinin bu geometrik yapısından, o öğretinin doğallık ve sağlık ölçüsü belirlenebilir.
  • Gelin dostlarım, Avrupa'yı terk edelim; bu iğrenç, maymunca Avrupa taklitçiliğine son verelim.
  • Kimdir senin İsmail’in? Kendin bileceksin. Sevdiklerin olabilir, işin, rütben, mevkiin vs. olabilir. Eğer Allah’a yakın olmak istiyorsan, kendi İsmail’ini bulacak, onun yerine kurban keseceksin. Yoksa yalnızca adet olsun diye koyun kurban etmek kasaplıktır.

         ENGLİSH


I did not come here to relax everyone, I've come to be comfortable to bother.

Read, Read says. Because the ink never flows the blood flowing everywhere.

Geometric shape of a belief he won, he has found the best expression olur.Bir geometric shape, or in the language of every faith anlatılıp betimlenebilen makes sense, and is proven to be true. Because the world's most precise scientific concepts and mathematical concepts. Philosophical or religious beliefs anlatabilirsek the language of geometry or mathematics, and have found the best language in the telling of their own faith, as well as the belief in the intellectual, scientific and logical basis, the best is obtained. Discussion, deluged, unsubstantiated evidence to suggest that the attribution of mind, to undertake comparisons, which are language-which requires proof and logic weakness in terms of philosophy and religion contrary, instead of their intellectual, philosophical, or religious, or even literary and artistic expression as the language of teaching mathematics to be utilized for the , then the expression in terms of a doctrine is successful, you will be successful in terms of both logical and rational proof. Thus, the doctrine that there gösterir.Ayrıca scientific basis, as described in a geometric shape of the doctrine, whether it is a natural shape itself, is something normal or abnormal, compatible and incompatible with healthy or garbled indicates that a structure. This geometric structure of a doctrine, the doctrine of naturalness and health measure can be specified.

Come, my friends, let us leave Europe, this is disgusting, apish imitation of Europe Let's end.

Who is your Ismail? Know yourself. Can you love the job, rank, position, etc.. be. If you want to be close to God, will find their own Ismail, instead of going to stop the sacrifice. If you do not get only one he slaughtered sheep to sacrifice.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder