8 Mart 2013 Cuma

İSLAMIN PAVLUSLARI 1 - KEDİ BABASI


SELAM

      ALLAH RESULU DİN GÜNÜNDE SECDEYE  KAPANACAK ÜMMETİMDE ÜMMETİM DİYECEK VE ALLAH MÜSLÜMANIM DİYEN HERKESE ŞEFAAT EDİCEK VE KEFARETİMİZ OLACAK ALLAH RESULU SAYESİNDE , TIPKI ADEMDEN İSAYA KADAR YAŞAYAN HERKESE İSA A.S IN BEDENİ İLE ŞEFAAT VE KEFARET ETMESİ GİBİ. EEE ALLAHIN KİTAPLARINI KENARA İTERSEK PAVLUS ADEMDEN İSAYA KEDİ BABASIDA MİLATDAN AHİRETE HERKESE ŞEFAAT EDER. 

        BAKALIM ALLAH C.C NE DİYOR BU DURUM İÇİN DİN GÜNÜNDE

MUHAMMED SAV. :

26 O gün gerçek mülk/yönetim Rahman'ındır. Ve o, kâfirler için çok zorlu bir gündür. 

27 O gün, zalim, ellerini ısırarak diyecek ki: "Ne olurdu, resulle birlikte bir yol tutsaydım!" 

28 "Ah, ne olurdu, falancayı dost edinmeseydim!" 

29 "Zikir/Kur'an bana geldikten sonra, o saptırdı beni ondan. Şeytan, insan için bir rezil edicidir." 

30 Resul de şöyle der: "Ey Rabbim, benim toplumum, bu Kur'an'ı terk edilmiş/dışlanmış halde tuttular." 

31 Biz böylece her peygambere, suçlulardan bir düşman musallat ettik. Kılavuz ve yardımcı olarak Rabbin yeter. 


İSA AS. :
3:53 -Ey Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik, o peygambere de uyduk. Artık bizi şahidlerle beraber yaz.
3:54 -Onlar hileye başvurdular, Allah da onların tuzağını boşa çıkardı. Allah hileleri boşa çıkaranların en hayırlısıdır.

3:55 -O zaman Allah şöyle dedi: "Ey İsa, şüphesiz ki seni öldüreceğim, seni kendime yükselteceğim ve seni inkârcılardan temizleyeceğim. Hem sana uyanları, kıyamete kadar o küfredenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz banadır, ayrılığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmedeceğim".

MAİDE
116 Allah şunu da söyledi: "Ey Meryem oğlu İsa! Allah'ın yanında beni ve annemi de iki tanrı olarak kabul edin diye insanlara sen mi söyledin?" İsa dedi: "Hâşâ! Tespih ederim seni. Hakkım olmayan bir şeyi söylemek benim haddime değildir. Eğer onu söylemişsem sen onu elbette bilirsin. Sen benim içimde olanı bilirsin ama ben senin zatında olanı bilmem. Çünkü sen, evet sen, gaybları çok iyi bilensin!"

117 "Onlara, senin bana emrettiğin şu sözden başka bir şey söylemedim: 'Benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin.' İçlerinde olduğum sürece üzerlerine tanıktım. Sen beni vefat ettirince üzerlerine yalnız sen gözetleyici oldun. Ve sen zaten her şey üzerinde bir Şehîdsin, bir tanıksın."

118 "Onlara azap edersen, onlar senin kullarındır. Ama onları bağışlarsan hiç kuşkusuz, sen tüm gücün sahibi, tüm hikmetlerin sahibisin."

         YUKARIDAKİ ÖRNEKLERDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ MAALESEF SABİT OLAN ALLAHIN DİNİ VE DİNAMİK OLAN ŞERİAT GERÇEĞİ BİZLERE HER DÖNEMDE FARKLI YÖNTEMLERLE UNUTTURULDU ŞEYTAN KİMİ ZAMAN PAVLUS OLARAK DEVREDEYDİ VE ALLAH'IN KİTABINI TAHRİF ETTİ KİMİ ZAMANDA KEDİ BABASI (EBU HUREYRE) OLARAK DEVREDEYDİ VE BİZE ALLAH'IN KİTABINI KENARA İTTİRDİ MAKALEMİ EBU HUREYRENİN BİRKAÇ HADİSİ İLE BİTİRECEĞİM VE SİZLERİ AKLINIZ VE VİCDANLARINIZ İLE BAŞBAŞA BIRAKIP NEDEN KURAN BİZE YETMEDİ SORUSUNU KENDİNİZE SORMANIZI RİCA EDECEĞİM 

Ebu Hureyre rivayet eder ki: “Allah’ın Resulu Muaviye’ye bir ok verdi ve şöyle dedi: ‘Bu oku al ve cennette beni onunla karşıla’”
İbni Kesir, El Bidaye Ve’n Nihaye
Ebu Hureyre’den yine şu hadis rivayet edilmiştir: “Allah’ın Resulu şunu derken duydum: ‘Allah, vahyini üç kişiye emanet etti: Ben, Cebrail ve Muaviye’”
İbni Kesir, El Bidaye Ve’n Nihaye
Ebu Hureyre: “Size naklettiğim şu hadisleri Ömer zamanında anlatsaydım değneği ile beni döverdi”der (Ez Zehebi, Tezkiretul Huffaz).
Hz. Ömer’in Ebu Hureyre’yi atadığı valilikten hırsızlıkları nedeniyle geri çağırttığı anlatılır. Hz. Ömer, Ebu Hureyre’ye hitaben: “Seni Bahreyn’e vali yaptığımda ayağında bir çift ayakkabı yoktu. Sonra duydum ki sen 1000 dinara, 600 dinara atlar satın almışsın. Sen Bahreyn’in en ücra köşesinden,insanlar vergilerini, Allah ve Müslümanlar için değil de senin için versinler diye mi geldin?” der (Zehebi, Siyer). 
Ebu Hureyre’nin bizzat kendisinin aktardığı bir hadiste ise Hz. Ömer ona şöyle demiştir: “Ey Allah’ın ve Kitabı’nın düşmanı! Allah’ın malını çaldın değil mi? Yoksa senin on bin dinarın nereden olacak?” (İbni Sa’d, Tabakat, 4. cilt).
      

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder