9 Mart 2013 Cumartesi

HANGİSİ DİNİN KAYNAĞI

             SELAM

              SİZLERE AŞAĞIDA İSLAMIN TEMEL KAYNAK OLAN KİŞİ VE KİTAPLAR İLE İLGİLİ KISA BİLGİLER VERECEĞİM VE DARALTILMIŞ BİR LİSTEDİR İLERİDE BU İSİMLER İLE İLGİLİ AYRINTILI MAKALALER OLACAK İNŞALLAH. VE BURADA ADI GEÇMEYENLEREDE DEĞİNİLECEKTİR. BİLGİLERİ İKİYE BÖLDÜM İLK KAYNAK VE İKİNCİ KAYNAK BEN İKİNCİ KAYNAĞI KULLANMAYA KARAR VERDİM VE İNŞALLAH HAYATIMIN GERİ KALAN KISMINDA BÖYLE OLACAK YA SİZ ?

               İLK KAYNAK 

                MUHADDİSLER VE KUTTUBİ SİTTE

Muhammed ibn İsmail el Buhari veya İmam Buhari (d. 21 Temmuz 810Buhara - ö. 31 Ağustos 869 Hartenk, Semerkand), Buhara'lı bir muhaddistir.

Müslim bin Haccac (Hicri 206-261), tam adı El-İmam el-Hâfız Huccetü'l-İslam Müslim İbnü'l-Haccac el-Kuşeyri en-Nişaburi'dir 

Ebu Davud es-Sicistâni ‎ (d. 202
H./ 817M. - ö. 275H./889M.Kütüb-i sitte'den biri olan ve Sünen-i Ebu Davud olarak anılan eserin müellifi, muhaddis.

Tirmizi (Farsça: ترمذی) veya tam adıyla Ebu İsa Muhammed bin İsa bin Sevre bin Musa bin Dahhak el-Tirmizî, Tirmizî'nin dogum yeri ve yili konusunda farkli rivayetler vardir. Buna göre Tirmizî ya da Mekke'de 200 (815), 206 (821) veya 209 (824) yilinda dogdu; Tirmizî'de 270 (883), 275 (888) ya da büyük ihtimalle 279 (892) yilinda öldü.

İbn Mace veya İbn-i Mace el Kazvini  İranlı hadis bilgini ve düşünür. İbn-i Mace, 824 yılında Kazvin'de Arap soylu bir Fars ailesinden doğmuştur

Mâlik bin Enes,  Mâliki mezhebi'nin kurucusu, büyük müctehid ve muhaddis. Tam adı Ebu Abdillah Mâlik bin Enes bin Mâlik bin Ebî Âmir b Amr el-Asbahi el-Medenî'dir. . 712 (Hicri 93) yılında Medine'de doğmuş, 795 (Hicri 179) yılında aynı yerde vefat etti.

Hakim al-Nişaburi daha çok "İmam Muhaddit" veya "Horasan'lı Muhaddit" olarak da bilinen İslâm dininin en büyük Sunni (Ehl-i sünnet vel-cema'at veya Ahl as-Sunnah wa’l-Jamā‘ah) bilginidir.
Ebu DavudKütüb-i sitte'den üçüncüsü ve ünlü dört Sünen kitabının birincisinin yazarıdır.
İmam NesâiHadis imamlarının en büyüklerinden biri ve Kütüb-i sitte'nin dördüncüsü sayılan Sünen en-Nesai'nin yazarıdır.


          İLİM DERYALARI (MEKTUBATLAR-RİSALELER-MARİFETNAMELER-NELER NELER)

Ahmed Sirhindi, daha çok bilinen adıyla İmam-ı Rabbani veya İmam-ı Rabbani Ahmed el- Farukî El Serhendi, (d. 1564Buhara - ö. 1624), Hindistan'da yaşamış İslâm âlimi ve tasavvuf önderi.


Erzurumlu İbrahim Hakkı, 18 Mayıs 1703 yılında Erzurum'a bağlı Hasankale'de dünyaya gelmiştir. 

Abū `Abd Allah Muhammad b. `Ali b. Muhammad b. al-`Arabi al-Hātimī al-Tā’ī (Arapça: أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن العربي الحاتمي الطائي) KısacaMuhyiddin ibn Arabi de denir (d. 1165 - ö. 1239). Ünlü mutasavvıfİslam düşünürü ve şairidir.

Abdülkadir Geylani (Arapça: عبد القادر الجيلانى 'Abd el-Kadir Gīlānī, Farsça: عبد القادرگیلانی Mazandaran ; d. 1078 - ö. 1166), İslam bilgini. Kadiri tarikatının kurucusudur.

Muhammed Bahauddin Şah-ı Nakşibend (1318-1389), Nakşibendi tarikatının isim babasıdır. Asıl adı Seyyid Muhammed Bahauddin'dir. Seyyiddir. Ölüm ve doğum yeri Kasr-ı Arifan köyüdür.

Said Nursî[2][3] veya nüfus kaydında geçen hâliyle Said Okur[4] (d. 5 Ocak - 12 Mart 1878[5] Nurs (Kepirli) Köyü, Hizan, BitlisVilâyet-î BitlisOsmanlı İmparatorluğu - ö. 23 Mart 1960, ŞanlıurfaTürkiye CumhuriyetiKürt[6] İslam âlimi ve tefsir yazarı.

Mahmut Ustaosmanoğlu (d. 1929 Tavşanlı, OfTrabzonTürkiye) Müslüman din adamıİstanbul'un Fatih İlçesi Çarşamba semtinde olan İsmail Ağa Cemaati hocasıdır.
            İKİNCİ KAYNAK        YETMEZMİ ?

        
47:24 -Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var?
50:1 -Kâf. Şanlı ve şerefli Kur'an'a andolsun ki,
50:45 -Biz onların söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onlara karşı zor kullanacak değilsin. O halde sen, benim tehdidimden korkanlara bu Kur'ân ile öğüt ver.
54:17 -Andolsun biz Kur'ân'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?

           

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder